Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Gripopdetijd deze informatie steeds zo

actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Tarieven, prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Gripopdetijd aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving

van deze website komen toe aan Gripopdetijd of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.


Informatie van derden


Gripopdetijd. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden

geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Gripopdetijd

telefoon: 06 28598598


info@gripopdetijd.net

www.gripopdetijd.net

Gripopdetijd informeert je graag over haar nieuws. Aanpassingen, nieuwe modellen

of over andere wetenswaardigheden.

Wil je op de hoogte blijven ?
Abonneer je dan gratis op onze nieuwsbrief.


Betalen (and International payments)

PCGrip

Onder vermelding van je email-adres maak je € 14,95

over op: bankrekening:NL 68  ABNA 05695 62 481

ten name van: Gripopdetijd/van Tulder

Klok(ken)

Onder vermelding van naam, woonplaats en bestelde

artikel(en) maak je het bedrag van je bestelformulier over.
Bankrekening: NL 68  ABNA 05695 62 481

ten name van: Gripopdetijd/van Tulder

 

Na ontvangst van je betaling zorgen wij binnen 24 uur voor verzending van het / de bestelde horloge(s) / klok(ken) en/of toezending per mail van de activeringscode voor de PCGrip software.


International payments:

        Gripopdetijd,

        Bank details: ABNAMRO bank

        IBAN: NL 68  ABNA 05695 62 481

        ten name van: Gripopdetijd/van Tulder

        

 
 
 

Disclaimer

Downloads:

PC Grip
downloadenDownloads_Contact_Discl._files/Setup.PCGrip.exe
Leverings-
voorwaarden
downloadenDownloads_Contact_Discl._files/Leveringsvoorwaarden.pdf
Afbeeldingen
downloadenDownloads_Contact_Discl._files/Gripopdetijd%20assortiment.pdf
Instruktie
PCGrip
downloadenDownloads_Contact_Discl._files/Activering%20code%20Gripopdetijd.pdf
Folder 
downloadenDownloads_Contact_Discl._files/10%20vouw%20nieuwa.pdf
Gebruikshulp
downloadenDownloads_Contact_Discl._files/Gebr.aanwijzing%20Systeem.pdf
Instructie
batterij wisselen
downloadenDownloads_Contact_Discl._files/Batterij%20instruktie%20Grip.pdf