Voor wie is het ?

De Gripopdetijd methode is ontwikkeld voor alle kinderen die behoefte hebben om zelfstandig te zijn en moeite hebben met, of nog niet toe zijn aan de normale tijdindeling.


Het Gripopdetijd tijdsysteem is zeer geschikt voor kinderen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen

zoals o.a.:

NLD, PDD-NOS, ADHD, ADD, MCDD, Dyscalculie, Dyspraxie, Autisme, ASS, MCDD, kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en kinderen en volwassenen met het Down syndroom.


Een kind met besef van tijd wordt een tevreden kind (meer zelfvertrouwen) en maakt een grote sprong vooruit in het zelfstandig worden.


Het is voor kinderen heel belangrijk om zelfstandig een activiteit te kunnen doen.

Bijvoorbeeld: een opdracht op school van een kwartier, thuis een klusje van tien minuten of een half uurtje buiten te spelen.


Over het algemeen zijn kinderen die moeite hebben met tijd minder zeker

van zichzelf, hoe meer zelfvertrouwen een kind heeft hoe beter hij zich voelt.


Op verzoek van ouders en ouderen hebben wij een aantal “Gripopdetijd” horloges voor volwassenen laten ontwikkelen die de zelfde tijdindeling kennen als ‘Gripopdetijd’ kinderhorloges.


Ouders vroegen om de horloges vanuit hun ‘samen sterk’ gedachte. Ouderen omdat zij in ‘Gripopdetijd’ een hulp zien

in hun soms wat chaotische wereld.

Meningen